בול בפוני

פרק 23: הרשת החברתית - למה גיבוש חברתי חייב להיות על סדר היום של כל מנהל (ולא, זה לא יקרה מעצמו), עם ד״ר מוטי קלנג

Episode Summary

בשיחה עם ד״ר מוטי קלנג, פסיכולוג ארגוני מומחה ברשתות אנושיות, דיברנו על גיבוש חברתי - רמת קשרי החברות בין חברי הצוות - וכיצד צוותים שיש בהם יותר קשרי חברות יהיו בעלי ביצועים טובים יותר, בעלי תחושת מחויבות ושביעות רצון גבוה יותר, יעדרו פחות והנשר יהיה קטן יותר. המשמעות? מנהלים צריכים להפנות יותר תשומת לב ולהיות אקטיביים בבניה וחיזוק של היחסים הבין-אישיים בצוותים.

Episode Notes

צוותים הם אבן יסוד בארגונים מודרניים. ההתארגנות בצוותים מאפשרת לבצע משימות מורכבות ולהגיע להישגים שלא היו מתאפשרים בהתארגנות אחרת. בשונה מבעבר - אז צוות נמדד רק ברמת ביצוע המשימה - מקובל כיום לבחון אפקטיביות של צוותים כמושג רב-מימדי הכולל גם שביעות רצון, מחויבות למשימה ולארגון, היעדרות או נשר. 

בשיחה עם ד״ר מוטי קלנג, פסיכולוג ארגוני מומחה ברשתות אנושיות, דיברנו על גיבוש חברתי - רמת קשרי החברות בין חברי הצוות -  וכיצד צוותים שיש בהם יותר קשרי חברות יהיו בעלי ביצועים טובים יותר, בעלי תחושת מחויבות ושביעות רצון גבוה יותר, יעדרו פחות והנשר יהיה קטן יותר. המשמעות? מנהלים צריכים להפנות יותר תשומת לב ולהיות אקטיביים בבניה וחיזוק של היחסים הבין-אישיים בצוותים.

את כל זה אפשר גם ממש למדוד. רשת חברתית מוגדרת כסדרה של "שחקנים" (למשל חברי הצוות) הקשורים במגוון מערכות יחסים הכוללות החלפת משאבים. כאשר קשר הופך לדפוס קבוע, נוצר מבנה של יחסים שניתן להציג חזותית בתרשים (נראה כמו סוג של רשת עכביש) ולאחר מכן לכמת אותו במספרים, במונחים של מבנה היחסים בין השחקנים בתוך הרשת. דרך ׳ניתוח הרשת החברתית׳ אפשר למדוד את מידת הצפיפות של הרשת - המנבא הגדול של אפקטיביות צוותית.

 

~-~-~-~- לכל הפרקים של ״בול בפוני״, מסודרים לפי נושאים ~-~-~-~-

🎧  https://taplink.cc/bul.bapony