בול בפוני

פרק 6: אז למה לי פוליטיקה (ארגונית) עכשיו?! עם הדס ייגר זלינגר

Episode Summary

בשיחה עם הדס ייגר זלינגר, דיברנו כיצד היכולת לפעול אפקטיבית בארגון תלויה ביכולת להבין את הרובד הפוליטי, למפות את השחקנים ואת יחסי הגומלין ביניהם, לזהות מקורות עוצמה ואינטרסים - ואז לפעול באופן אינטליגנטי בתוך המערכת הזו.

Episode Notes

אצל מרביתנו מעורר המושג ׳פוליטיקה ארגונית׳ סלידה, בין היתר בגלל הדרך שבה פוליטיקה נתפסת ככרוכה באינטרסים וכנשענת על שימוש במקורות עוצמה. אבל רתיעה לחוד ומציאות לחוד: מנהלים נדרשים לייצר השפעה, להניע מהלכים, להניב תוצאות ארגוניות, ובכל הדברים הללו הפוליטיקה נוכחת תמיד. 

בשיחה עם הדס ייגר זלינגר, מומחית לפיתוח ארגוני מערכתי המייעצת לארגונים ומשמשת כמדריכה מקצועית ליועצים ארגוניים, התחלנו עם הרבה אקונומיקה לנקות את התחושות השליליות ממושגי המפתח של פוליטיקה ואינטרסים, והמשכנו להתעמק כיצד היכולת לפעול אפקטיבית בארגון תלויה ביכולת להבין את הרובד הפוליטי, לראות את האחרים, למפות את השחקנים ואת מארג יחסי הגומלין ביניהם, לזהות מקורות עוצמה ואינטרסים ואז לפעול באופן אינטליגנטי בתוך המערכת הזו.

המודעות והיכולת לפענח הן הבסיס ליכולת לפעולה מושכלת ואפקטיבית, ולמנהלים אין את המותרות להתעלם ממרכיב קריטי כל כך ביכולת לייצר השפעה. כדי לסגל ולהשחיז מיומנויות של פוליטיקה ארגונית, נדרש ממנהלים לאמץ מספר פרקטיקות יומיומיות:

  1. מיפוי המפה הפוליטית הארגונית ותיקופה באופן שוטף
  2. להשקיע במיומנויות בין-אישיות ובשיפור יחסי הגומלין
  3. להשקיע במערכות יחסים ולהקשיב באמת לאחרים
  4. לא לחשוש מקונפליקט, אבל גם לא לרוץ לקונפליקט כברירת מחדל
  5. לקיים שיח גלוי על פוליטיקה ארגונית עם אחרים

 

~-~-~-~- לכל הפרקים של ״בול בפוני״, מסודרים לפי נושאים ~-~-~-~-

🎧  https://taplink.cc/bul.bapony