בול בפוני

פרק 48: ראש לשועלים - מה כדאי לנו ללמוד מהשועל על יצירתיות, הסתגלות וריבוי מיומנויות, עם אופיר צ׳רניאק

Episode Summary

בשיחה עם אופיר צ׳רניאק, יועץ ארגוני וחוקר תהליכי חדשנות וחשיבה יצירתית, דיברנו על הקשר שבין היכולת שלנו ללמוד מגוון רחב של מיומנויות לבין התמודדות אפקטיבית עם שינויים ואי ודאות. בעוד ש׳קיפוד׳ המסתמך על מיומנות מרכזית אחת עלול למצוא עצמו בבעיה, אימוץ תכונות ׳שועליות׳ ישים אותנו בעמדה טובה יותר להסתגל, לשגשג ולהצליח. בראיית הארגון, שועלות היא כבר מזמן לא פריבילגיה אלא הכרח קיומי להישרדות בשוק תחרותי ומשתנה.

Episode Notes

השועל יודע הרבה דברים, אבל הקיפוד יודע דבר אחד גדול. ההבחנה הזו שמחלקת אנשים לקיפודים ושועלים מיוחסת למשורר יווני בשם ארכילוקוס, ואחרי כמה מאות שנים פירש אותה ישעיה ברלין כאשר טען שקיפודים הם אלו הנוטים לראות את העולם בהתאם לעיקרון אחד, עיקרון על שמארגן את כלל סדר ההתרחשויות, ואילו לעומתם, קיימים השועלים הרואים את המציאות כמצב של השתנות מתמדת שככזו, כזו כל הזמן כפופה לעקרונות שגם הם משתנים. השועל הוא זה היודע להבחין ולנווט בתוך המציאות הזו של מארג ההתרחשויות הבלתי צפויות המתארגות אלו באלו (צבי לניר, ׳פנקס הכיס של השועל׳).

בשיחה עם אופיר צ׳רניאק, יועץ ארגוני וחוקר תהליכי חדשנות וחשיבה יצירתית, דיברנו על הקשר שבין היכולת שלנו ללמוד מגוון רחב של מיומנויות לבין התמודדות אפקטיבית עם שינויים ואי ודאות. בעוד ש׳קיפוד׳ המסתמך על מיומנות מרכזית אחת עלול למצוא עצמו בבעיה, אימוץ תכונות ׳שועליות׳ ישים אותנו בעמדה טובה יותר להסתגל, לשגשג ולהצליח. בראיית הארגון, שועלות היא כבר מזמן לא פריבילגיה אלא הכרח קיומי להישרדות בשוק תחרותי ומשתנה.

 

~-~-~-~- לכל הפרקים של ״בול בפוני״, מסודרים לפי נושאים ~-~-~-~-

🎧  https://taplink.cc/bul.bapony