בול בפוני

פרק 24: better together - היתרונות המפתיעים של קהילות ככלי השפעה פנים-ארגוני וחוץ-ארגוני, עם יעל אורן

Episode Summary

בשיחה עם יעל אורן, מומחית לקהילות המלווה ארגונים בפיתוח קהילות ככלי שיווקי ופנים ארגוני, דיברנו על חשיבותן של קהילות פנים-ארגוניות, המוקמות ע"י ארגונים במטרה לעודד מערכות יחסים ושיתוף ידע. בשנים האחרונות, ארגונים רבים רתמו את כוחן של הרשתות החברתיות בבניית קהילות לטובת הטמעת נושאים חברתיים וערכיים כגון שותפות, התנדבות, מקצועיות וחברות בקרב עובדיהם, לצד קידום מטרות עסקיות והפקת רווחים כלכליים ואחרים -- התפתחות מקצועית, שביעות רצון גדולה יותר, וחיזוק התקשורת הפנים-ארגונית.

Episode Notes

בני אדם מתארגנים בקהילות כבר משחר ההיסטוריה, כמנגנון הישרדותי ומתוך הצורך האנושי בביטחון ובתמיכה חברתית ורגשית. שכן, כאשר אנחנו חלק מרשת של מערכות יחסים חיוביות, אנו חווים תחושת קהילתיות, העונה על הצורך שלנו בהכרה עצמית, שייכות וביטחון, בגיבוש עוגני זהות והפגת בדידות.  הקהילות נותנות מענה גם לצורך האנושי ליצירת השפעה ואימפקט חברתי. 

בשיחה עם יעל אורן, מומחית לקהילות המלווה ארגונים בפיתוח קהילות ככלי שיווקי ופנים ארגוני, דיברנו על חשיבותן של קהילות פנים-ארגוניות, המוקמות ע"י ארגונים במטרה לעודד מערכות יחסים ושיתוף ידע. בשנים האחרונות, ארגונים רבים רתמו את כוחן של הרשתות החברתיות בבניית קהילות לטובת הטמעת נושאים חברתיים וערכיים כגון שותפות, התנדבות, מקצועיות וחברות בקרב עובדיהם, לצד קידום מטרות עסקיות והפקת רווחים כלכליים ואחרים -- התפתחות מקצועית, שביעות רצון גדולה יותר, וחיזוק התקשורת הפנים-ארגונית. 

לאתר קומינה - בית לקהילות: https://www.commina.org/

 

~-~-~-~- לכל הפרקים של ״בול בפוני״, מסודרים לפי נושאים ~-~-~-~-

🎧  https://taplink.cc/bul.bapony